- USAs fangebehandling vanskeleggjer stabilisering