Vil ha nasjonalt forum for miljøvennlig skipsfart

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) vil at skipsfarten skal ta større ansvar for miljøet. Hun vil derfor opprette et nasjonalt forum for miljøvennlig skipsfart.