Venter innvandrer-boom

Antall innvandrere i Norge vil vokse til mellom 1 og 2 millioner i 2060, tror Statistisk sentralbyrå.