- Strøm-Erichsen ikkje ugild

Juristane i Forsvarsdepartementet finn ingen grunn til å kjenne forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ugild i IT-saka.