700.000 dyr ender som <br/>søppel i stedet for mat

Hvert år må 700.000 dyr destrueres på grunn av sykdommer og dårlig husdyrhold. Det som skulle vært menneskemat ender opp som søppel eller dyrefôr.