Taust fra Clemet

Utdanningsminister Kristin Clemet ønsker ikke å kommentere systemfeilen Bergens Tidende påpeker.