Kontant nei til betal-kirke

Kirkemøtet sier kontant nei til forslaget om å innføre medlemsavgift i Den norske kirke etter en skilsmisse fra staten.