Refsar Gjedrem og grådige sjefar

Sentralbanksjef Svein Gjedrem får kraftig på pukkelen av Teknologibedriftenes Landsforening. TBL meiner Gjedrem ber eit tungt ansvar for at tusenvis av arbeidsplassar har gått tapt på grunn av sterk kronekurs.