Hele avisopplaget brant opp

Hele opplaget av dagens utgave av Ringerikes Blad gikk opp i røyk da det begynte å brenne i en varebil på vei fra trykkeriet.