Irettesatt for å ha gjespet

Nokas-saken kjøres med stram regi av sorenskriver Helge Bjørnestad. Mandag formiddag fikk tiltalte Ikmet Kodzadziku irettesettelse for å ha gjespet under rettsforhandlingene.