Sosialklienter har mindre penger nå enn før

Sosialklienter har mindre penger til rådighet i dag enn de hadde for ti år siden. Satsene står stille mens prisnivået øker.