Krever redegjørelse om reiseregninger

Fremskrittspartiet ber om en grundig redegjørelse for godkjenning av kontroll med reise-, diett- og representasjonsregninger fra den politiske ledelse i departementene.