Forsikringsselskapene føler seg utelatt

Norske forsikringsselskaper føler seg utelatt fra myndighetenes arbeid med kriseberedskapen etter tsunamien.