Selvmord blant tsunami-overlevende

Det har skjedd tre selvmord blant de nordmennene som overlevde flodbølgekatastrofen i fjor.