NOKAS-tiltalte til Bergen i julen

Flertallet av de tiltalte i NOKAS-saken blir flyttet til fengsler på Østlandet og i Bergen før jul. Trolig blir bare tre av de tiltalte igjen i Stavanger fengsel mens tingretten har juleferie, får NTB opplyst.