Sjokkfunn om samferdsleprosjekt

«Mangelfulle basisføresetnader». «Reine blundarar». «Overdreven optimisme». «Strategisk manipulering».