Irettesatt for falskt Mette-Marit-oppslag

Tysklands presseråd, et organ som arbeider for å opprettholde etiske retningslinjer i tyske medier, kritiserer et ukeblad for et falskt oppslag om Mette-Marit-fødsel.