- Norge må sørge for å få Krekars navn strøket

Mulla Krekars advokat Arvid Sjødin vil kreve at norske myndigheter får Krekars navn strøket fra FNs terrorliste.