PST-sjefen mener Krekar fremdeles truer Norge

PST-sjef Jørn Holme har ikke endret oppfatning om at mulla Krekar utgjør en fare for rikets sikkerhet, og han fastholder argumentet om at Krekar bør sendes ut av Norge.