Høyre i tenkeboksen om å skille stat og kirke

Høyre har ikke konkludert i spørsmålet om å skille stat og kirke.