Kutter i jordbruksstøtten

Staten går inn for å kutte overføringene til jordbruket med 75 millioner kroner.