Kvass komitékritikk av Krohn Devold

Kritikken mot forsvarsminister Kristin Krohn Devold blir langt kvassare enn mange observatørar har rekna med.