- Dyre rettssaker truer rettssikkerheten

Rettssaker er blitt så dyre at mange rett og slett ikke tar seg råd til det. - Kostnaden kan være så avskrekkende at det kan utgjøre et rettssikkerhetsproblem, sier professor Jørgen Aall.

  • Trond Nygard-sture
  • Kristine Holmelid
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 17 år gammel

«Domstolene er åpne for alle. Akkurat som Ritz Hotel...»

Jørgen Aall, jussprofessor ved Universitetet i Bergen, mener dette sitatet fra en engelsk rettslærd treffer spikeren på hodet.

BT skrev i går om rettsmekling som alternativ til kostbare og tidkrevende rettssaker. Et forlik kan spare titusener av kroner for partene.

— Høye rettsgebyr

— Selv om domstolene formelt sett er åpne for alle, så er de store utgiftene reelt et betydelig hinder for at folk går til retten med saken sin. At ordningen med rettsmekling blir styrket i den nye tvistemålsloven, kan gjøre omkostningene mer overkommelig for partene. Det vil bidra til å styrke rettssikkerheten for vanlige folk, sier han.

Han peker først og fremst på tre forhold som sammen er et formidabelt hinder for mange:

***** Advokathonorarene er etter blitt svært høye. Tillegg av moms for et par år siden gjorde utgiften enda høyere.

***** Rettsgebyr at blitt så høye at de er en reell begrensning.

***** Frykten for å måtte dekke motpartens saksomkostninger dersom man taper.

- Økonomisk ruin

— Å si at rettssikkerheten er illusorisk, er å gå for langt. Men kostnadsnivået er et rettssikkerhetsproblem. Et tap kan i verste fall føre til økonomisk ruin, sier Aall.

— Hva kan gjøres?

— Rettsmekling er Selv om et forlik kan være magert, så kan det ofte være bedre enn en langvarig og dyr prosess.

Aall mener at man også bør redusere rettsgebyrene.

— Advokatutgiftene er den største utfordring. Enkelte mener at dommerne bør gripe inn og oftere kutte i salærkravene.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Sparer titusener på å løse krangler fredelig

  2. «Byttet» garasje mot høye trær

  3. Rettsmekling

  4. - Enkelte advokater er for passive