- Dyre rettssaker truer rettssikkerheten

Rettssaker er blitt så dyre at mange rett og slett ikke tar seg råd til det. - Kostnaden kan være så avskrekkende at det kan utgjøre et rettssikkerhetsproblem, sier professor Jørgen Aall.