Samles om sunne verdier

Dagens ungdommer kan være rollemodeller for de voksne. De er anti-rus, moralske og nærmest prektige - ifølge en landsomfattende spørreundersøkelse utført ved NTNU.