Sponheim: – Fred begynner hos enkeltmennesket

– Årets fredspris viser oss at arbeidet for langsiktig fred begynner helt nede hos det enkelte mennesket, sier Lars Sponheim (V).