Milliongave til brystkreftregister

Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte har bevilget 2,9 millioner kroner til Norsk Bryst Cancer Register (NBCR).