Klarsignal for lov mot svartebørsbilletter

Justisdepartementet mener at bestemmelser i EØS-avtalen ikke er til hinder for å innføre et forbud mot svartebørssalg av billetter til idretts- og kulturarrangementer.