• IKKE I STAND TIL Å GÅ FRA KAI: - Fortsetter innsparingene, vil fartøyene snart ikke være i stand til å gå fra kai, mener Rolf Ledal, orlogskaptein og områdetillitsvalgt for Befalets Fellesorganisasjon. <p/> ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE

Sjøforsvaret frykter landligge

Tillitsvalgte i Sjøforsvaret på Haakonsvern frykter at det blir færre øvelser og mindre trening etter milliardsprekken i Forsvaret.