- Forsvarspolitikken skil Sp frå SV

Forsvarspolitikken skil Senterpartiet klart frå Sosialistisk Venstreparti.