Startet innvandrerparti

Søndag ble Innvandrerpartiet stiftet i Oslo. Partiet tar sikte på å stille liste ved kommunevalget i hovedstaden neste høst.