Mistenkelig dødsfall i Skien

En person ble funnet død i Skien torsdag. Politiet karakteriserer dødsfallet som mistenkelig.