Trenger mer kunnskap

Justisdepartementet vil øke kunnskapen om hva det vil si å leve på sperret adresse.