Forslaget fra Ap ligger dermed an til å få flertall, selv om det ikke er bekreftet at Venstre og KrF kommer til å støtte det.

Arbeiderpartiet varslet mandag at det ville fremme forslag om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.

NRK melder imidlertid at Venstre og KrF slutter opp om hovedintensjonen i forslaget, og SV har varslet støtte. Dermed ser forslaget ut til å få flertall på Stortinget.

Støre presiserte overfor NTB at det vil gjelde mange av de såkalte oktoberbarna, mindreårige, enslige asylsøkere som har fått midlertidig opphold fram til de fyller 18, og som nå skal sendes tilbake til Afghanistan. Men ikke nødvendigvis alle, eller bare, disse barna.

I den nye vurderingen vil partiet legge større vekt på om barna har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt.

Arbeiderpartiet vedtok etter intens intern debatt på sitt landsmøte i vår å innføre sårbarhetskriterier i behandlingen av saker der det vurderes midlertidig opphold for enslige, mindreårlige asylsøkere.