• JA TIL KVINNER: Flere jenter kan tjenestegjøre i Forsvaret når verneplikten blir kjønnsnøytral, mener flertallet i Venstre.

Venstre vil ha kvinnelig verneplikt

Forslaget om å avskaffe førstegangstjenesten ble nedstemt. I stedet vil Venstre utvide den til også å gjelde kvinner.