• TOSPANN: Omdømmeekspert mener historiene om Liv Signe Navarsete og Åslaug Haga dreiser seg om toppolitikere som ikke følger opp egne regler. ARKIVFOTO: SCANPIX

Trekker paralleller til Haga-saken

Omdømmeekspert Christian Sinding sammenligner Liv Signe Navarsetes Aker-gave med sakene som for to år siden felte tidligere Sp-leder og oljestatsråd Åslaug Haga.