Vil skyte flere

Bønder, grunneiere og jegere vil ha ned bestanden av jerv og bjørn.