Kun 5 prosent av norske 15-16 åringer sier at de har prøvd illegale stoffer, og det er en mindre andel enn i noe annet vestlig land, skriver Vårt Land.

Kartleggingen er utført av The European School Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) som jevnlig undersøker alkohol— og narkotikabruk blant unge i Europa og USA.

Actis, paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rus- og avhengighetsspørsmål er svært fornøyd.

Har lyktes

— Dette er en veldig god nyhet. Det betyr at vi har lykkes med å ta tak i problemer når de oppstår, sett i et europeisk perspektiv, sier assisterende generalsekretær Sten Magne Berglund.

I gjennomsnitt har 18 prosent av 15-16 åringene i de øvrige landene prøvd ulovlige rusmidler.

— Påstandene om at norsk narkotikapolitikk er helt mislykket, er betydelig overdrevet. Norge har hatt en fallende trend over lengre tid som nå har stabilisert seg på et lavt nivå, mens bruken øker i Portugal og andre land som har avkriminalisert narkotika, sier Berglund til Vårt Land.

Gleder seg

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gleder seg også over de norske ungdommenes skepsis til rusmidler.

— Dette betyr at vi ikke skal snu i ruspolitikken. Vi skal satse enda sterkere på forebyggende arbeid og tidlig intervensjon hos de unge som for eksempel blir tatt i besittelse av stoff, sier hun.

Hun viser til at tallene for alkohol viser det samme.

Nordmenn drikker i gjennomsnitt åtte liter i året, mens gjennomsnittet i resten av Europa ligger på 12,5 liter.