Etterforskningslederen avviser alt

Etterforskningslederen i Treholt-saken benekter bevisjuks.