Høyreekstrem vekst etter terrorhandlingene

Mens de fleste trodde at de grove terrorhandlingene 22. juli ville få folk til å sky høyreekstreme grupper, hevder flere slike grupper at de opplever vekst.