- Regjeringen vil fjerne sykefradraget

Regjeringen skal ha planer om å avvikle sykefradragsordningen som gir kronisk syke rett til skattefradrag for store utgifter til medisiner, egenandeler og hjelpemidler.