— Vi godtar ikke at de som sa nei til demokrati på arbeidsplassene, kidnapper frihetsbegrepet. Vi godtar ikke at de som vil øke forskjellene mellom folk skal få gjøre det i frihetens navn. Vi godtar ikke at «frihet» skal være synonymt med Segway og lakrispiper og proffboksing, sa Kristiansen.

Mandela

«Frihet i fellesskap» var hovedparole under 1. mai-markeringen i Oslo, og minnet om Nelson Mandela sto sentralt. Både LO og Arbeiderpartiet har mangeårige forbindelser til Mandelas ANC.

— Bedriftsdemokratiet på arbeidsplassene er juvelen i arbeiderbevegelsens frihetsprosjekt. Det er den som har gitt arbeidsfolk plass ved bordet når avgjørelsene tas, sa Kristiansen, som slo fast at den norske fagbevegelsen er verdens sterkeste.

— LO har 900.000 medlemmer. Det gir oss en formidabel styrke. Den skal vi bruke i oppgjørene i offentlig sektor, som gikk til mekling i går. Arbeidsgiverne i staten og KS og Oslo kommune går løs på det sentrale forhandlingssystemet. Det svekker kampen for likelønn mellom kvinner og menn, og det kan vi ikke være med på, sa Kristiansen.

Reservasjonsrett

LO-lederen kom også inn på vinterens store politiske stridssak, reservasjonsretten.

— Ennå vet vi ikke hva slags ordning regjeringen foreslår. Men jeg håper vi snart skal kunne gratulere hverandre og si: Kvinnene vant - reservasjonsretten forsvant!

I talen beskyldte hun også regjeringen for å sette likestillingspolitikken i revers ved å kutte i pappaperm og øke kontantstøtten.

— Og nå vil Solveig Horne, som visstnok kaller seg for «likestillingsminister», fjerne likestillingsloven. Vi lover henne kamp til døra, sa Kristiansen.