Det viser en undersøkelse blant 6.000 elever ved 23 videregående skoler i 13 fylker, gjennomført av forskere ved NTNU og SINTEF, skriver Aftenposten.

Elevene ser selv på fravær som problematisk og lite ønskelig, men skulker likevel, viser undersøkelsen.

— Vi mener noe bør gjøres, sier forskningsleder Solveig Osborg Ose ved SINTEF.

Noen nasjonal fraværsstatistikk finnes ikke, og skolene praktiserer ulikt regelverk for varsling og oppførlig av fravær.

— Ansvaret ligger først og fremst hos elevene. Likevel mener jeg det er gode grunner for at skolene bør jobbe bredere og for eksempel kontakte foreldrene på et tidlig tidspunkt, mener Brita Bungum ved NTNU.

Ose tror at mye av fraværet skyldes psykiske lidelser.

— Derfor kan det å styrke skolehelsetjenesten i grunnskolen være et viktig tiltak, mener hun.