— Ledelsen anbefaler at det blir tatt dissens i saken, sier arbeidspolitisk talsperson Karin Andersen i SV til NTB.

Spørsmålet skal behandles på et ekstraordinært landsstyremøte så fort det er praktisk mulig. Det kan være i løpet av helgen, muligens neste uke, opplyser Andersen. Dermed går det mot at SV tar dissens i saken.

— For det skal mye til for at landsstyret vil gå imot ledelsens innstilling, sier Andersen.

Hun sier at dette handler om at risikoen ved å si ja til direktivet er for stor.

— Fast jobb til flest mulig er viktigst for SV. SV går imot at Norge godtar EUs vikardirektiv fordi det vil øke risikoen for at arbeidsmiljøloven svekkes, og flere må jobbe som vikarer og færre får fast jobb, sier Andersen.

Ap sier ja

Både Senterpartiet og SV mener at Norge bør reservere seg mot EUs vikardirektiv, men Sp har ikke tatt stilling til om partiet skal ta dissens i regjeringen.

Arbeiderpartietss stortingsgruppe vedtok mot et lite mindretall før jul å gå inn for å innføre vikarbyrådirektivet i Norge. Etter den tid har både LO, YS og Unio bedt Ap snu og sikre flertall for en norsk reservasjon mot direktivet. Ap-toppene har avvist at partiet kan komme til å endre syn. I stedet vil arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) sørge for at direktivet følges av en rekke tiltak som skal gjøre det lettere å svelge for LO og regjeringspartnerne.

Tredje EU-dissens

For å få direktivet innlemmet i norsk lovgiving må Ap søke støtte på borgerlig side. Det har skjedd før. SV og Senterpartiet har tidligere tatt dissens i regjeringen mot tjenestedirektivet og datalagringsdirektivet. Skulle det samme skje nå, blir det den tredje EU-dissensen så langt i den rødgrønne regjeringstiden. Det er til å leve med for statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

— Jeg har fått et avslappet forhold til dissenser. Noen saker er så viktige er det er nødvendig å markere ulike syn. Det er det lang tradisjon for i EU-saker, sa Stoltenberg til NTB da regjeringspartnerne tok dissens mot tjenestedirektivet i 2008.