— Det har skjedd mange endringer i skolen, men avtalen om arbeidstid har stått siden tidenes morgen, sier Per Kristian Sundnes, forhandlingsleder i KS til Dagens Næringsliv.

Onsdag starter kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS og lærerorganisasjonene forhandlinger om en ny arbeidstid for skolen. Den gamle avtalen løper ut ved årsskiftet.

Arbeidsgiverne i KS ønsker seg større fleksibilitet enn dagens avtale gir rom for. De krever økt makt over arbeidstidsordningen for lokale skoledere og mer bunden tid på skolen for lærerne. Men det viktigste er å få fjernet Utdanningsforbundets vetorett mot lokalt inngåtte avtaler om arbeidstid.

— Det gir bedre tilrettelegging for både lærere og elever med mulighet for lokale tilpasninger. Og med litt mer bunden tid og litt mindre tid til selvstendig arbeid for lærerne, sier Sundnes.

Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied sier hun frykter høyere arbeidspress og flere lærere som forlater yrket.

— Vi er interessert i en avtale som skal bidra til kvalitet i skolen. Da må lærerne får nok tid til å forberede seg, til å følge opp og motivere den enkelte elev, og til å holde seg faglig oppdatert sier Lied til Dagens Næringsliv.