Selv om det legges opp til å bruke 4 milliarder mer, legger Høyre/Frp-regjeringen opp til å bruke samme prosentandel av oljefondets verdi som den avgåtte rødgrønne regjeringen.

De rødgrønne la opp til å bruke 54 milliarder færre oljekroner enn det handlingsregelen åpnet for. Totalt la den rødgrønne regjeringen opp til å bruke 135 milliarder oljekroner i 2014.