Pilotforeningen iNorwegian har ifølge leder i pilotforeningen Halvor Vatnar fått gjennomslag for sine krav.

— Det har vært ensvært hard mekling der vi har stått langt fra hverandre, men vi har fåttgjennomslag for felles tariffavtale i Skandinavia, uavhengig av denomorganiseringen som skjer. Vi har også fått gjennomslag for likekarrieremuligheter uansett hvor den enkelte er stasjonert og hvilken base vijobber på, sier Vatnar.

Fellesskap

Norwegian vilopprette datterselskaper i flere land.

— Selv om ansatteblir spredt i flere ulike datterselskaper opprettholder vi et fellesskap iSkandinavia gjennom identisk tariffavtale. Norwegian får den nødvendigefriheten til å effektivisere, samtidig som vi vil jobbe for at ansatte i deulike landene organiserer seg, sier leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud.

Kjos ser fremover

— Beggeparter er tilfreds med at vi har oppnådd enighet og at vi i fellesskap kan sefremover og bygge et sterkt, konkurransedyktig Norwegian som tryggerarbeidsplassene både i lufta og på bakken. Det aller viktigste for oss i dag erat våre passasjerer kan føle seg trygge på at våre flygninger vil gå somnormalt, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

På overtid

Over ni timer etter fristen er partene kommet til en løsning. Det begynte å løsne utpå morgenen.

— Vi ser en noe større mulighet nå enn for noen timer siden. Vi arbeider på overtid fordi det er en mulighet for å komme i mål, sa Dalseide til NRK ved 6-tiden.

Passasjerene skal mandag møte opp til Norwegians avganger som vanlig.

— Vi ber passasjerene om å forholde seg til avgangene som vanlig inntil det eventuelt blir gitt ny beskjed, opplyser informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til NTB.