Årsaken er at Hydro har besluttet å redusere omsmeltingsaktiviteten med 35.000 tonn per år, og erstatte det med elektrolyseproduksjon ved produksjonslinjen Su3, melder Adressa.no.

— Omsmelting av kaldmetall ved norske metallverk er ikke lenger lønnsomt som basis for støperiprodukter. Sunndal kan starte celler i Su3 og erstatte omsmelting av kaldmetall med flytende metall til lavere kostnad i støperiet, sier Olaf Wigstøl, Hydros direktør for heleide verk i primærmetall, i en pressemelding.

Produksjonslinjen Su3 i Sunndal har en kapasitet på 100.000 tonn i året, men ble nedstengt våren 2009 da finanskrisen førte til et fall i etterspørselen etter aluminium. 800 ansatte ble omfattet av en rullerende permisjonsordning.

Hydro har tidligere opplyst at det vil bli sendt ut permitteringsvarsel for 25-30 stillinger fra 27. august, men disse blir nå altså ikke iverksatt.