De aller ivrigste julebakerne finner vi i de største familiene, blant de best utdannede på Østlandet og blant folk på landsbygda. Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Nationen.

Hobby

Annechen Bugge, som er forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), sier at de har registrert en økende interesse for matlaging de siste ti årene.

— Flere sier nå at de har matlaging som hobby, sier Bugge.

Samtidig er julen den store mathøytiden.

— I julen er vi veldig tradisjonelle, og skepsisen til sukker som gjelder resten av året, blir borte i juletida, sier Bugge.

Flest kvinner

Mens 66 prosent av kvinnene svarer at de baker flere kakeslag, er det bare 24 prosent av mennene som sier det samme. 21 prosent av kvinnene og 64 prosent av mennene baker ikke julekaker i det hele tatt.

— Undersøkelser vi har gjort viser at menn baker mer brød enn kaker, sier Bugge.