• FOTO: Lien, Kyrre

Fare for storstreik

Brudd i meklingen kan gi streik blant 35.000 medlemmer i Fellesforbundet.